Crème Fraîche->Umeldeformulairen / registration forms ONLINE

Dir fannt Umeldeformulairë fir de Concours Crème Fraîche hei:

- Scenario:

 http://creme-fraiche.lu/sites/creme-fraiche.lu/files/act-Umeldeformular%20CF%20Scenario.pdf

-60 Sekonne Clip:

 http://creme-fraiche.lu/sites/creme-fraiche.lu/files/act-Umeldeformular%20CF%2060%20sekonne%20letz.pdf

D'Formulairë kënnen online ausgefëllt ginn! Schéckt ze zesumme mat ärem Clip oder Scenario bis den 31.1.2017 un dës Adress:

Centre Marienthal c/o: Jenny Schlechter rue de Keispelt L-7411 Marienthal

 

 

You can find the registration forms for the Crème Fraîche competition here:

-Scenario

 http://creme-fraiche.lu/sites/creme-fraiche.lu/files/act-Umeldeformular%20CF%20ScenarioENGL.pdf

-60 Sekonne Clip

 http://creme-fraiche.lu/sites/creme-fraiche.lu/files/act-Umeldeformular%20CF%2060%20sekonne%20clipENGL.pdf

The forms can be filled out online. Send the registration forms with your clip or screenplay till the 31st of January to the following address:

 Centre Marienthal c/o: Jenny Schlechter rue de Keispelt L-7411 Marienthal